Wie ben ik, in essentie?

 

 

Volgens het Christendom ben je een kind van God, geschapen naar zijn beeld en gelijkenis.

 

Je bent een geestelijk wezen met een ziel, geschapen met een doel en een bedoeling in het leven, en je bent geroepen om in relatie te staan met God.

 

 

Volgens de Islam ben je een schepsel van God, geschapen met een specifiek doel en een unieke ziel.

 

Ons doel in het leven is God aanbidden en dienen, en onze ziel is verantwoordelijk voor onze daden, die zullen worden beoordeeld tijdens het oordeel.

 

 

Volgens het Hindoeïsme ben je een onsterfelijke ziel of Atma, die een eeuwigdurende cyclus van geboorte, dood en wedergeboorte doormaakt.

 

Je doel is om verlost te worden van deze cyclus en een einde te maken aan het lijden door het bereiken van verlichting of Moksha.

 

 

Volgens het Boeddhisme ben je een onafhankelijk en onveranderlijk bewustzijn, dat niet wordt bepaald door je fysieke en mentale aspecten.

 

Je doel is om je ware aard te begrijpen en je verlangens los te laten, waardoor je de cyclus van geboorte en dood kunt verbreken en verlichting kan bereiken.

 

 

Volgens het Jodendom ben je een kind van God, geschapen met een specifiek doel en een unieke ziel.

 

Je hebt een unieke relatie met God en een specifieke rol in de wereld.

 

Onze taak is om ons doel te vervullen en onze ziel te verfijnen terwijl we ons verbinden met God en de wereld verbeteren.

 

 

 

Kortom, volgens de 5 grootste wereldgodsdiensten, ben je een uniek en speciaal schepsel van God, geschapen met een specifiek doel en een unieke ziel.

 

Je hebt een relatie met God en je bent geroepen om je doel in het leven te bereiken en je ziel te verfijnen.

 

Elke godsdienst heeft haar eigen manier van uitdrukken wie je in essentie bent, maar ze delen allemaal de gedachte dat je een uniek en speciaal schepsel bent.