Auditor - Een beroep voor jou? - Doe de test!

Op deze pagina:

 

  • Wat is een auditor?
  • Ben jij een geboren auditor? Test jezelf nu!
  • Wat doet een auditor?
  • Wat is het verschil tussen een accountant en een auditor?
  • Welke persoonlijkheidskenmerken passen goed bij een auditor?
  • Hoe word je een auditor?
  • Wat verdient een auditor?
  • Is auditor zijn moeilijk?

 

 

Wat is een auditor?

 

Een auditor is een professional die is belast met het beoordelen van de effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen en -systemen binnen een organisatie.

 

Een auditor voert audits uit om te controleren of de bedrijfsvoering voldoet aan de relevante wet- en regelgeving en/of aan de interne bedrijfsvoorschriften.

 

 

Auditors werken in verschillende industrieën en organisaties, waaronder non-profitorganisaties, overheidsinstellingen en commerciële bedrijven.

 

 

Ze kunnen rapporteren aan een interne audit manager of een andere senior functionaris binnen de organisatie.

 

 

Hun werk kan bijvoorbeeld bestaan uit het onderzoeken van financiële verslagen, het evalueren van interne controlesystemen, het beoordelen van operationele procedures en risicobeheer en het verstrekken van aanbevelingen voor verbetering aan het management.

 

 

Over het algemeen is het doel van interne auditing om de organisatie te helpen bij het bereiken van haar doelen door middel van verbeterde bedrijfsprocessen en risicobeheersing.

 

Het werk van een auditor is daarom van groot belang voor het goed functioneren van de organisatie.

 

 

Ben jij een geboren auditor? - Test jezelf nu!

 

Auditors werken binnen een organisatie om processen en systemen te beoordelen en te verbeteren.

 

Hieronder staan een aantal vragen die je aan jezelf kunt stellen om te bepalen of het beroep van auditor bij je past:

 

 

1. Ben ik geïnteresseerd in het verbeteren van bedrijfsprocessen en -systemen?

 

 

2. Kan ik zelfstandig werken en ben ik in staat om problemen op te lossen?

 

 

3. Heb ik goede communicatieve vaardigheden en kan ik effectief communiceren met collega's en leidinggevenden?

 

 

4. Ben ik nauwkeurig en gedetailleerd in mijn werk?

 

 

5. Kan ik complexe gegevens en informatie analyseren en hieruit conclusies trekken?

 

 

6. Heb ik kennis van relevante wet- en regelgeving en bedrijfsvoorschriften? Of ben ik bereid mij hierin te verdiepen?

 

 

7. Ben ik bereid om te reizen of te werken op verschillende locaties, afhankelijk van de organisatie?

 

 

8. Kan ik omgaan met vertrouwelijke informatie en ben ik ethisch?

 

 

Als je de meeste vragen met 'Ja' hebt beantwoord, zou het beroep van auditor goed bij je kunnen passen.

 

 Wat doet een auditor?

 

Een auditor voert verschillende taken uit om de effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen en

-systemen binnen een organisatie te beoordelen.

 

Hieronder staan enkele voorbeelden van taken die een auditor kan uitvoeren:

 

 

1. Het uitvoeren van risicoanalyses:

 

Een auditor analyseert de risico's die inherent zijn aan de bedrijfsactiviteiten van de organisatie en bepaalt welke gebieden de grootste risico's met zich meebrengen.

 

Dit stelt de auditor in staat om zijn of haar auditprogramma gericht te richten op de belangrijkste gebieden.

 

 

2. Het uitvoeren van interne audits:

 

Een auditor voert periodieke audits uit om de naleving van wet- en regelgeving en de interne bedrijfsvoorschriften te controleren.

 

Dit omvat het verzamelen en analyseren van gegevens en informatie, het evalueren van de interne controlesystemen en het opstellen van auditrapporten met bevindingen en aanbevelingen voor verbetering.

 

 

3. Het ontwikkelen en implementeren van beleid en procedures:

 

Een auditor kan betrokken zijn bij het ontwikkelen en implementeren van beleid en procedures om de effectiviteit van de interne controle en risicobeheersing te verbeteren.

 

 

4. Het uitvoeren van follow-up audits:

 

Een auditor kan follow-up audits uitvoeren om te controleren of de aanbevelingen voor verbetering zijn geïmplementeerd en effectief zijn geweest.

 

 

5. Het verstrekken van training:

 

Een auditor kan training geven aan medewerkers over interne controles, risicobeheersing en naleving van wet- en regelgeving.

 

 

Over het algemeen is het doel van een auditor om het management van de organisatie te helpen bij het beheersen van risico's en het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsprocessen en -systemen.

 

 

Wat is het verschil tussen een accountant en een auditor?

 

Er zijn verschillen tussen de functies van een accountant en een auditor.

 

Hieronder staan enkele van deze verschillen:

 

 

1. Doelstellingen:

 

Een accountant en een auditor hebben verschillende doelstellingen.

 

Een accountant is verantwoordelijk voor het controleren van de financiële overzichten van een organisatie en het verstrekken van een verklaring over de betrouwbaarheid van deze overzichten aan externe stakeholders, zoals investeerders en regelgevende instanties.

 

Een auditor is verantwoordelijk voor het evalueren van de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsprocessen en -systemen binnen een organisatie, en het verstrekken van aanbevelingen voor verbetering aan het management van de organisatie.

 

 

2. Werkgebied:

 

Een accountant werkt voornamelijk op het gebied van financiële verslaggeving en controleert de jaarrekening en andere financiële overzichten.

 

Een auditor daarentegen kan betrokken zijn bij alle aspecten van de bedrijfsvoering van een organisatie, zoals operationele processen, naleving van wet- en regelgeving, risicobeheersing en governance.

 

 

3. Interne versus externe functie:

 

Een accountant werkt vaak voor een accountantskantoor dat is ingehuurd door een organisatie om de financiële overzichten te controleren.

 

Een auditor werkt daarentegen direct voor de organisatie en is meestal een interne functie binnen het bedrijf.

 

 

4. Wettelijke vereisten:

 

Een accountant heeft vaak te maken met wettelijke vereisten die bepalen hoe financiële overzichten moeten worden opgesteld en gecontroleerd.

 

Een interne heeft ook te maken met naleving van wet- en regelgeving, maar richt zich voornamelijk op interne bedrijfsvoorschriften en -processen.

 

 

Over het algemeen richt een accountant zich voornamelijk op financiële verslaggeving en -controle, terwijl een auditor zich richt op alle aspecten van de bedrijfsvoering van een organisatie.

 

Hoewel er enige overlap is tussen de functies van een accountant en een auditor, hebben ze verschillende verantwoordelijkheden en doelstellingen.

 

 

Welke persoonlijkheidskenmerken passen goed bij een auditor?

 

Er zijn verschillende persoonlijkheidskenmerken die goed passen bij een auditor.

 

Hieronder staan enkele voorbeelden van deze kenmerken:

 

 

1. Analytisch denken:

 

Een auditor moet in staat zijn om complexe informatie te analyseren en te begrijpen.

 

Een analytische geest stelt een auditor in staat om gegevens te interpreteren en de belangrijkste bevindingen te identificeren.

 

 

2. Kritisch denken:

 

Een auditor moet kritisch denken en in staat zijn om te beoordelen of de bedrijfsvoering van een organisatie voldoet aan de interne bedrijfsvoorschriften en de relevante wet- en regelgeving.

 

 

3. Nauwkeurigheid en precisie:

 

Een auditor moet nauwkeurig en precies zijn bij het uitvoeren van zijn of haar werk.

 

Fouten kunnen ernstige gevolgen hebben voor de organisatie.

 

 

4. Communicatieve vaardigheden:

 

Een auditor moet in staat zijn om effectief te communiceren met verschillende belanghebbenden binnen de organisatie, waaronder leidinggevenden, medewerkers en externe stakeholders.

 

Goede communicatieve vaardigheden zijn nodig om bevindingen en aanbevelingen over te brengen.

 

 

5. Ethiek en integriteit:

 

Een interne auditor moet integer en ethisch zijn.

 

Dit betekent dat de auditor in staat moet zijn om onpartijdig en objectief te blijven bij het uitvoeren van zijn of haar werk en dat hij of zij vertrouwelijke informatie op de juiste manier moet behandelen.

 

 

6. Zelfstandigheid:

 

Een auditor moet in staat zijn om zelfstandig te werken en initiatief te tonen.

 

De auditor moet in staat zijn om prioriteiten te stellen en zijn of haar werk effectief te plannen en te organiseren.

 

 

Over het algemeen is een auditor een professionele en verantwoordelijke functie die een combinatie van analytische vaardigheden, communicatieve vaardigheden en een sterk gevoel van integriteit en ethiek vereist.

 

 

Hoe word je een auditor?

 

In Nederland zijn er verschillende manieren om auditor te worden.

 

Hieronder staan enkele stappen die je kunt nemen om auditor te worden:

 

 

1. Voltooi een relevante opleiding:

 

Om auditor te worden is het aan te raden om een opleiding te volgen in een relevant vakgebied, zoals accountancy, finance of bedrijfskunde.

 

Een afgeronde bachelor- of masteropleiding in een relevant vakgebied kan je helpen om de basisprincipes van auditing en bedrijfsprocessen te begrijpen.

 

 

2. Verkrijg relevante werkervaring:

 

Werkervaring is essentieel om auditor te worden.

 

Dit kan bijvoorbeeld worden verkregen door te werken als accountant, financieel analist, of in een andere functie waarbij je ervaring opdoet met financiële verslaglegging, risicobeheer en interne controles.

 

 

3. Volg een cursus of opleiding tot auditor:

 

Om je kennis en vaardigheden op het gebied van interne audit te ontwikkelen, kun je een cursus of opleiding volgen.

 

Er zijn verschillende opleidingsinstituten die opleidingen en cursussen aanbieden op het gebied van interne audit, zoals de Vrije Universiteit Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Daarnaast zijn er verschillende professionele organisaties die cursussen en trainingen aanbieden op het gebied van interne audit.

 

 

4. Verkrijg een certificering:

 

Er zijn verschillende certificeringen die je kunt behalen om je expertise op het gebied van interne audit te bewijzen, zoals de Certified Internal Auditor (CIA) certificering van het Institute of Internal Auditors (IIA).

 

Het behalen van een certificering kan je helpen om je kennis en vaardigheden te valideren en kan bijdragen aan je professionele ontwikkeling en carrièrekansen.

 

 

5. Houd je kennis up-to-date:

 

Als auditor is het belangrijk om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van auditing en bedrijfsprocessen.

 

Zorg er daarom voor dat je je kennis en vaardigheden up-to-date houdt door het volgen van trainingen, bijwonen van conferenties en netwerken met andere professionals in het vakgebied.

 

 

Let op dat er voor specifieke functies of organisaties nog extra vereisten kunnen gelden.

 

Het is daarom altijd verstandig om de vacature en organisatie waar je interesse in hebt goed te bestuderen en eventueel aanvullende opleidingen of ervaring op te doen die relevant zijn voor die specifieke functie of organisatie.

 

 Wat verdient een auditor?

 

Over het algemeen kan het salaris van een beginnende auditor variëren van ongeveer € 2.500,- tot € 3.500,- bruto per maand op fulltime basis.

 

Met meer ervaring en verantwoordelijkheid kan het salaris oplopen tot € 5.000,- of meer per maand.

 

Het salaris van een interne auditor kan ook worden beïnvloed door certificeringen die hij of zij heeft behaald, zoals de Certified Internal Auditor (CIA) certificering van het Institute of Internal Auditors (IIA), wat kan leiden tot een hoger salaris.

 

 

Is auditor zijn moeilijk?

 

Het beroep van auditor kan als uitdagend worden ervaren en vereist een combinatie van kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen.

 

De auditor moet namelijk kennis hebben van de bedrijfsprocessen, wet- en regelgeving, auditmethoden en -technieken en risicobeheer.

 

Daarnaast moet de auditor beschikken over analytische vaardigheden, kritisch denkvermogen, communicatievaardigheden en besluitvaardigheid.

 

 

Het werk van een auditor kan ook uitdagend zijn omdat hij of zij onafhankelijk en objectief moet blijven bij het uitvoeren van audits en het rapporteren van bevindingen aan het management.

 

De auditor kan hierbij geconfronteerd worden met weerstand, bijvoorbeeld als de bevindingen gevoelige kwesties aan het licht brengen of als het management niet openstaat voor suggesties ter verbetering van de bedrijfsprocessen.

 

Een auditor moet daarom in staat zijn om om te gaan met druk, stressbestendig zijn en beschikken over een hoge mate van integriteit en vertrouwelijkheid.

 

 

Over het algemeen kan het beroep van auditor als uitdagend worden ervaren, maar ook zeer lonend zijn omdat het kan bijdragen aan de groei en ontwikkeling van organisaties en omdat het kan leiden tot professionele groei en carrièrekansen.

 

 

Tot slot:

 

Succes met je beroepskeuze of carriereswitch!

 

 

Bewaar of deel dit artikel: