Wat is jouw money mindset?


Jouw ‘money mindset’ geeft aan wat er schuilgaat achter jouw houding en gedrag op geldgebied:

 

Hoe zit jouw unieke relatie met geld in elkaar? Hoe is deze relatie ontstaan?

En is dit een gezonde relatie, in de zin dat deze bijdraagt aan een ‘rijk en waardevol’ leven, uiteraard onder jouw voorwaarden?

Of zijn er zaken die aan deze relatie kunnen worden verbeterd?

 

De open vragen hieronder zijn ontworpen om jou te helpen achter je eigen unieke ‘money mindset’ te komen. Om zo te kunnen bepalen aan welke (niet-helpende) overtuigingen je nog kunt werken om een ECHT ‘rijk en waardevol’ leven te kunnen creëren. Een leven onder jouw voorwaarden en op jouw eigen manier! 

 

 

1. Welk gevoel roept 'geld' bij jou op, in 1 woord, en welk verhaal hoort hierbij?

 

2. Welke overtuigingen over geld heb je 'van huis uit' meegekregen?

 

3. Hoe zou je jouw huidige relatie met geld omschrijven? Wat gaat goed? Wat kan beter? 

 

4. Hoe denk je dat anderen, die dicht bij jou staan, zouden omschrijven hoe jij met geld omgaat?  

 

5. "Geld heeft invloed op ons hele leven." Ben je het eens met deze uitspraak? Waarom wel, waarom niet? 

Hoe herken je dit wel/niet in jouw leven?

 

6. Wat is je grootste geld-angst? Welk verhaal hoort hierbij?

 

7. Wat zijn jouw drie belangrijkste ervaringen met geld?

 

Veel voorkomende niet-helpende overtuigingen over geld zijn: 

'Ik kan het me niet veroorloven',

'Rijke mensen zijn gierig, oneerlijk en snobs', 

'Als ik succes krijg, raak in mijn vrienden kwijt', 

'Geld is niet zo belangrijk, het is tenslotte maar geld', 

'Ik kan niet zo goed met geld omgaan'... 

8. Welke niet-helpende overtuigingen over geld heb jij, en welke prijs betaal jij hiervoor?

 

9. Hoe zou jouw leven er uit zien als geld geen rol zou spelen? (werk, vrije tijd, wonen, relaties, uiterlijk)

 

10. Wat is jouw definitie van rijkdom?

 

11. Wat is waardevol voor jou?

 

12. Hoe omschrijf jij schaarste?

 

 

 

 
 
 
 
Commentaren: 0